ROMANISTYKA (FILOLOGIA FRANCUSKA)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Specjalność na studiach II stopnia o profilu praktycznym ze specjalizacjami przeznaczona dla osób zainteresowanych językiem i kulturą obszaru tego języka.
PROFIL ABSOLWENTA
Profil absolwenta zależy od specjalizacji, a także od odbytych praktyk zawodowych i zrealizowanego projektu dyplomowego, wykonanego pod kierunkiem opiekuna (promotora).
OFEROWANE SPECJALIZACJE
Aktualnie oferujemy następujące specjalizacje:
• Lektor
• Tłumacz
Wybór specjalizacji następuje pod koniec 2. semestru studiów.
TEMATYKA ZAJĘĆ
SPECJALIZACJA LEKTOR
Przedmioty wchodzące w skład specjalizacji:
• Dydaktyka nauczania języka obcego
• Warsztaty – nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych
• Dydaktyka nauczania języka polskiego jako języka obcego
SPECJALIZACJA TŁUMACZ
Przedmioty wchodzące w skład specjalizacji:
• Translatoryka
• Warsztaty – nowoczesne technologie w tłumaczeniach
• Kultura i stylistyka języka polskiego
PERSPEKTYWA ZAWODOWA
SPECJALIZACJA LEKTOR
Lektor, nauczyciel, trener języka obcego, języka polskiego jako języka obcego itp.
SPECJALIZACJA TŁUMACZ
Tłumacz, tłumacz literatury, tłumacz przysięgły (po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego).