Opłaty

Sprawdź aktualną ofertę

Wszystkie wpłaty muszą być dokonane na rachunek bankowy Uczelni:
PKO BP, nr 71 1020 1026 0000 1502 0125 6528
EUROPEJSKA UCZELNIA W WARSZAWIE
Tytuł przelewu: wpisowe/czesne oraz imię i nazwisko i ew. nr albumu (dotyczy studentów)