Opłaty

Sprawdź aktualne opłaty

Wszystkie wpłaty muszą być dokonane na rachunek bankowy Uczelni:
PKO BP, nr 71 1020 1026 0000 1502 0125 6528
EUROPEJSKA UCZELNIA INFORMATYCZNO-EKONOMICZNA
w Warszawie, ul. Białostocka 22, tytułem: (wpisowe/czesne) oraz imię i nazwisko i ew. nr albumu (dotyczy studentów).