PRAWO – JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Jednolite studia magisterskie (poziom VII PRK).
Cykl kształcenia: dziesięć semestrów.
Tryby kształcenia: stacjonarne, niestacjonarne, ON LINE, hybrydowe.
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister.
Dokument uzyskiwany przez absolwenta: dyplom ukończenia potwierdzający tytuł zawodowy.
ATUTY
-Jednolite studia magisterskie przygotowujące do wykonywania atrakcyjnego zawodu o dużych kompetencjach praktycznych,
-Po uzyskaniu dyplomu możliwość kontynuacji nauki na studiach podyplomowych i doktoranckich.

 

PRAWO
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Program nauczania jest zorientowany na kształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów przygotowanych do podjęcia wszelkich rodzajów aplikacji niezbędnych do wykonywania zawodów prawniczych, a także pełnienia funkcji wymagających szczegółowej wiedzy prawniczej w instytucjach lub organizacjach, tj. jednostkach administracji publicznej, przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych, firmach doradczych i konsultingowych, organizacjach pozarządowych, międzynarodowych i organach Unii Europejskiej. W programie uwzględniono nauczanie języka obcego do wyboru w znacznym wymiarze (ECTS), co powinno umożliwić absolwentom studiów zatrudnienie w dużych korporacjach i poza granicami kraju.
PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent ma kompetencje miękkie – podbudowaną teoretycznie wiedzę i umiejętności praktyczne z prawa.
TEMATYKA ZAJĘĆ
Tematyka zajęć obejmuje wybrane zagadnienia z takich obszarów jak: teoria i filozofia prawa, Wstęp do prawoznawstwa, Prawo rzymskie, konstytucyjne, publiczne, cywilne, karne i wykroczeń, administracyjne, karne skarbowe, kościelne, instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej, legislacja, postępowanie cywilne, karne, administracyjne, system ochrony prawnej w Unii Europejskiej oraz przedmioty do wyboru.
W ostatnich dwóch semestrach student realizuje praktyczne zadanie dyplomowe, które stanowi przedmiot pracy dyplomowej.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent prawa będzie przygotowany do wykonywania zawodów prawniczych (aplikacji): sędziego, prokuratora, radcy prawnego, adwokata czy komornika, pracy w strukturach administracji publicznej, organizacjach, korporacjach, przedsiębiorstwach, instytucjach, w których jest wykorzystywana wiedza prawnicza, a także do podjęcia praktyki (adwokat, radca prawny) w ramach własnej działalności gospodarczej.
W zależności od ukończonej specjalności, absolwent jest przygotowany do odbycia aplikacji: sędziowskiej, adwokackiej, notarialnej, prokuratorskiej, kuratorskiej i/lub komorniczej.
Posiada również wysokie kwalifikacje do pracy w jednostkach administracji publicznej i niepublicznej.
ATUTY KIERUNKU
DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.
DUŻE I STABILNE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Absolwent może znaleźć zatrudnienie zarówno po stronie urzędów (sądownictwo i prokuratura). Nietrudno jest o zatrudnienie jeszcze w trakcie trwania studiów.