Oficyna wydawnicza

Oficyna Wydawnicza Europejskiej Uczelni w Warszawie prowadzi działalność wydawniczą na potrzeby Uczelni i zleceniodawców zewnętrznych. Jej misją jest wydawanie wysokiej jakości publikacji z zakresu zarządzania, ekonomii, informatyki, prawa, administracji, których autorami są wykładowcy Europejskiej Uczelni i innych ośrodków akademickich.

Plan wydawniczy przewiduje publikowanie m.in. podręczników akademickich, monografii, skryptów uczelnianych. Wydawnictwo publikuje również uczelniane periodyki: Studia i Materiały oraz Dylematy.

Wydawnictwo czyni starania, aby publikacje prezentowały wysoki poziom merytoryczny i edytorski. Do druku kwalifikowane są prace o wysokim poziomie naukowym i dydaktycznym, które otrzymały pozytywną opinię wyznaczonego recenzenta. Wydawnictwo podejmuje się redakcji, korekty, opracowania graficznego oraz druku.

Strona Oficyny Wydawniczej: http://oficynawydawnicza.ewsie.edu.pl/