Nasze Konferencje

W dniu 25 kwietnia 2024 roku odbyła się Konferencja „Homo sapiens wobec technologii jutra: natura, język, kultura, sztuka” organizowana przez Akademie Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Nasz studentka filologii por. dr inż. Iwona Szkudlarek poprowadziła wykład na temat „System kształcenia językowego w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej”


Zapraszamy wszystkich studentów PRAWA, ADMINISTRACJI, ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI do pogłębienia wiedzy naukowej w ramach uczestnictwa w Konferencjach Naukowych:
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Dowody w postępowaniu cywilnym.
Organizator: Koło Naukowe Prawa Procesowego Cywilnego UAM
Czas: 19 kwietnia 2024 roku
Uczestnictwo czynne i bierne – bezpłatne.
Postępowanie cywilne – darmowa konferencja.

Szczegóły
III Ogólnopolski Kongres Prawno-Podatkowy (65 zł słuchacz)
Organizator: Center for American Studies
Czas: 26 kwietnia 2024 roku
Uczestnictwo bierne 65 zł, czynne 139 zł.
https://www.facebook.com/events/1294776377909022/?ref=newsfeed


Zapraszamy wszystkich studentów FILOLOGII do pogłębiania wiedzy naukowej w ramach uczestnictwa w Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja odbyła się 20-21 kwietnia 2024 roku.

Międzynarodowa Konferencja „Language-Identity-Hard of Hearing”

Szczegóły


10 listopada odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo Praktyczna: „Kompetencje zawodowe nauczyciela: Metodologia, teoria, metodologia, praktyka”.

Głównym organizatorem Konferencji jest Odeska Akademia Kształcenia Ustawicznego.

Współorganizatorami konferencji są:

 • Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy,
 • Departament Edukacji i Nauki Odeskiej Obwodowej Administracji Państwowej,
 • Uniwersytet Masaryka (Brno, Czechy), Uniwersytet Państwowy w Tetowie (Tetowo, Macedonia Północna),
 • Europejska Uczelnia w Warszawie (Warszawa, Polska),
 • Uniwersytet Jánosa Kodolánya (Budapeszt, Węgry),
 • Fundacja LEGO (Królestwo Danii).

Konferencja odbędzie się za pośrednictwem platformy ZOOM, w języku angielskim lub ukraińskim.

Z ramienia Europejskiej Uczelni wystąpi dr Anna Majchrowska-Kielak, z referatem: The profession and competences of a school pedagogue in Poland.

Zapraszamy do rejestracji i uczestnictwa: https://forms.gle/LGYHP3DfTpm13Rjt6


26 października 2023 r. na konferencji GIGACON – “IT W UCZELNIACH”, Prodziekan Wydziału Informatyki – mgr inż. Krzysztof Szmigielski wygłosił wykład pt.: „Blaski i cienie wdrożenia EZD PUW”.
Wykład do obejrzenia TUTAJ
https://www.facebook.com/gigaconwww


21 października 2023 r. na naszej uczelni odbyła się MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „DYLEMATY”.

Szczegóły konferencji:
Rozpoczęcie konferencji

11.00-11.30 Rejestracja uczestników /tylko uczestnicy stacjonarni/
11.30-11.50 Otwarcie konferencji, powitanie uczestników i gości, wystąpienia inauguracyjne

SESJA PLENARNA

12.00-12.30 – ks. prof. dr hab. Artur Katolo, Europejska Uczelnia w Warszawie, Metoda intuitywna w nauczaniu języka łacińskiego;

12:30-13:00 prof. Oksana Rezwan, Beketow O.M. National University of Urban Economy, Charków: Uniwersalność Storytelling jako metody perswazji w pracy z uczniami w różnym wieku;

13:00-13:30 – prof. EU Dr hab. Pavel Ceniga University of Žilina – Logistyka międzynarodowa w ujęciu organizacyjnym.

13:30-14:00 – dr inż. Janusz. B. Berdowski, profesor honorowy Europejskiej Uczelni w Warszawie:
Kilka refleksji dotyczących problematyki, jakości wyeksponowanych w encyklikach Jana Pawła II. a szczególnie w Encyklice „Centesimus Annus”.

SESJE TEMATYCZNE

14:00-14:20 – dr Viera Šukalová, University of Žilina – Zarządzanie odpowiedzialnością społeczną w administracji publicznej (regulacje i modele).

14:20-14:40 – dr Anna Majchrowska-Kielak, Europejska Uczelnia w Warszawie: Zdalna edukacja w opiniach przyszłych nauczycieli.

14:40-15:00 – dr Tytus Kamiński, Europejska Uczelnia w Warszawie: Zarządzanie własnym sukcesem.

15:00-15:20 – mgr inż. Krzysztof Szmigielski, Europejska Uczelnia w Warszawie: Cyberbezpieczeństwo w dobie e-learningu.

15:20-15:40 – mgr Svitlana Krauchanka, Państwowy Uniwersytet Techniczny w Brześciu: Nowe technologie w nauczaniu zdalnym.

15:40-16:00 – mgr Wioleta Niszczak, Europejska Uczelnia w Warszawie, Wpływ nauczania zdalnego na rozwój umiejętności społecznych i emocjonalnych u uczniów.

16:00-16:20 – mgr Kamila Algawam, Europejska Uczelnia w Warszawie, Innovation models applied in teaching in 20/23 (Remote teaching in 20/23 Worldwide).

16:20-16:40 – lic. Magdalena Kozera, Europejska Uczelnia w Warszawie, Funkcjonowanie administracji publicznej na przykładzie jednostki budżetowej- Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów”

16:40 – 17:00 PANEL DYSKUSYJNY


Dnia 26 maja 2023r. odbyła się Konferencja Naukowa
“Metody aktywizujące w nauczaniu zdalnym – PERSPEKTYWA UCZELNI WYŻSZYCH”,
Informacje: anna.majchrowska-kielak@europejskauczelnia.edu.pl


09.02.2023 -GigaCon IT w Służbie Zdrowia (konferencja online):

Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych rozwiązań w zakresie informatyzacji zakładów opieki zdrowotnej. Wprowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej to jedno z wyzwań z którym szpitalne działy IT muszą się uporać.

Podczas konferencji wiodące firmy IT zaprezentują swoje rozwiązania, które pomogą usprawnić pracę placówki, zarządzanie personelem, obniżyć koszty czy wdrożyć EDM. Oprócz tego wykłady merytoryczne przeprowadzą eksperci, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych z informatyzacją sektora ochrony zdrowia.

Podczas konferencji wystąpił Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Informatyki, prelekcja o tytule: Cyberbezpieczeństwo – podatność i zarządzanie nimi

https://www.gigacon.org/it-w-sluzbie-zdrowia-022023?fbclid=IwAR1Hzv53UwWWk28vKm1LzSqztPRz2vnY7rvt8coOdc6fxTM–nKLktZe3A0


Polecane strony organizatorów konferencji

  • https://pirbinstytut.pl
  • https://www.gigacon.org
  • https://unikonferencje.pl/
  • https://informator-konferencyjny.pl/wydarzenia
  • https://konferencjenaukowe.com.pl/
  • http://www.konferencje24h.pl/naukowe.php
  • https://www.joannamarszalska.com/warsztaty-dla-kobiet/

   

 • Polecane Konferencje:
  • Gigacon – IT w Służbie Zdrowia: https://www.gigacon.org/it-w-sluzbie-zdrowia—092022
  • WORKFLOW&DOCUMENT MANAGEMENT TRENDS 2022 – https://workflowtrends.pl/
  • „Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy” – 4 października 2022 r., godz. 09.30 – 14.30