facebook twitter
W każdej chwili można się zapisać!
Administracja - rządowa, samorządowa, sądowa, skarbowa.
Studia inżynierskie - Informatyka, sieci, grafika, inżynieria
oprogramowania, bazy danych.
Ekonomia, Zarządzanie - logistyka, finanse, rachunkowość, bankowość.
Pedagogika - przedszkolna, wczesnoszkolna, z językiem, z logopedią.
Studiuj na Pradze, Bielanach, Białołęce i przez Internet.
Filologia
Filologia, angielska, rosyjska, z językiem od zera, nauczanie i tłumaczenia.

Aktualności

Nasza Ekonomia otrzymała pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej (uchwała z 6 kwietnia). Wysoko oceniono naszą kadrę, program kształcenia, jakość prowadzonych zajęć i zaangażowanie studentów w naukę i badania naukowe. Serdeczne podziękowania dla Kadry i Studentów. Szczegóły tutaj

​Zapraszamy na studia pierwszego stopnia na 6 kierunkach w języku polskim oraz 3 dostępnych również w języku angielskim.

Masz maturę? Dołącz do grona naszych studentów i skorzystaj z dużych możliwości planowania swojej przyszłości zawodowej. Nasi absolwenci mają zapewnioną dobrze płatną pracę (wg danych GUS).
Rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018 rozpocznie się 10 maja 2017 roku

NASI ABSOLWENCI PRACUJĄ I DOBRZE ZARABIAJĄ
Wg niezależnych badań (dotyczy absolwentów studiów I stopnia z roku 2014) przeprowadzonych przez GUS 20% absolwentów naszej uczelni po otrzymaniu dyplomu zarabiało z tytułu umów o pracę (rejestrowanych w ZUS) miesięcznie od 5608 zł do 18 635 zł. Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, po uzyskaniu dyplomu wśród pracujących na umowę o pracę, wynosiło 4322 zł. Dane te dotyczą całej uczelni. Jak widać, nasi absolwenci mają dobrą pozycję zawodową i są dobrze opłacani. Pełny raport dostępny na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Raport


Konferencja „Informatyka i zagadnienia pokrewne 2017” – ZAPROSZENIE
Szanowni Studenci,
zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w Konferencji Naukowej „Informatyka i zagadnienia pokrewne 2017” organizowanej przez Europejską Uczelnię w Warszawie.

Termin: 22 maja 2017 r.
Miejsce: ul. Modlińska 51

Zgodnie z Regulaminem pomocy materialnej dla studentów za aktywny udział w konferencjach przyznawane są punkty.
Studenci, którzy wezmą udział w konferencji, otrzymają certyfikat uczestnictwa. Więcej

>> Starsze

Miejsca prowadzenia zajęć

Studia


Kursy