Władze Uczelni

Rektor
dr Jerzy G. Isajew, prof. EU

Kanclerz
mgr Dorota M. Kloc-Isajew

Wydział Informatyki
Dziekan
Prof. dr hab. inż. Józef Pawelec

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Dziekan
dr inż. Barbara Bonisławska, prof. EU