Władze Uczelni

Rektor
dr Jerzy G. Isajew, prof. EU

Kanclerz
mgr Dorota M. Kloc-Isajew

Wydział NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH
Dziekan dr inż. Barbara Bonisławska, prof. EU
ADMINISTRACJA
EKONOMIA
FiR
PRAWO
ZARZĄDZANIE

Prodziekan dr Wanda Walkowiak
PEDAGOGIKA

Prodziekan dr Paulina Dwużnik
FILOLOGIA

Wydział INFORMATYKI
Dziekan prof. dr hab. inż. Józef Pawelec
Prodziekan mgr. inż. Krzysztof Szmigielski