Władze Uczelni

Rektor
prof. nzw. dr Jerzy G. Isajew


Kanclerz
mgr Dorota M. Kloc-Isajew


Wydział Informatyki
Dziekan
Prof. dr hab. inż. Józef Pawelec


Wydział Zarządzania i Administracji
Dziekan
dr inż. Barbara Bonisławska


Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Dziekan
dr inż. Janusz B. Berdowski, prof. EU