Kim jesteśmy?

Europejska Uczelnia w Warszawie funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) oraz decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW–2–01–4001–98/06/07. Uczelnia kontynuuje tradycje działalności edukacyjnej prowadzonej od 1987 roku. Jak każda polska uczelnia, nasza również jest instytucją wyższej użyteczności publicznej działającą non profit..

UCZELNIA PRZYJAZNA STUDENTOM – to nasza dewiza
Uczelnia realizuje nowoczesny program nauczania, zorientowany na praktyczne przygotowanie absolwentów do wykonywania pracy w zawodzie w kraju i za granicą. Szczególną uwagę zwróciliśmy na przyjazny studentom sposób realizacji programu nauczania przedmiotów, które studenci innych uczelni uważają za trudne!  W ramach specjalności wprowadziliśmy wiele przedmiotów zorientowanych na praktykę. Opracowaliśmy je tak, aby zwiększyć wartość zawodową absolwenta.

ZAPEWNIAMY:
• Wysoką jakość kształcenia – profesjonalne przygotowanie do wykonywania zawodu, umożliwiające zrobienie kariery zawodową w kraju i za granicą.
• Doskonałą kadrę – znani profesorowie i wybitni praktycy pracujący od lat w kraju i za granicą.
• Nowoczesne programy nauczania – możliwość nauki przez INTERNET – platforma edukacyjna i wykłady dostępne w postaci elektronicznej.
• Przyjazny dla studentów sposób nauki – konsultacje i zajęcia dostępne przez INTERNET.
• Niskie wpisowe, wyjątkowo niskie czesne – dla najlepszych stypendia naukowe.
• Dogodne raty miesięczne i bardzo korzystna możliwość opłaty czesnego w dwóch ratach.
• Możliwość uzyskania stypendium, i w efekcie możliwość nauki bez opłat, stypendia socjalne i dla niepełnosprawnych od pierwszego semestru.
• Możliwość współudziału w badaniach naukowych prowadzonych przez naszych profesorów w kraju i za granicą.
• Praktyki i staże wakacyjne w kraju i za granicą w znanych firmach i instytucjach.
• Dla zainteresowanych możliwość rozszerzonej nauki języków obcych – specjalny program kursów i certyfikatów językowych.
• Pomoc w znalezieniu pracy w zawodzie w kraju za granicą (praktyki i staże, współpraca
z urzędami pracy i firmami rekrutującymi itp.).
• Wiele, wiele innych korzyści.

NIE CZEKAJ! JUŻ DZIŚ PRZYJDŹ DO NAS!