Jesteśmy ON LINE

Nasze zajęcia są dostępne zdalne w sposób synchroniczny ON LINE, która umożliwia zdalny dostęp do zajęć i konsultacji przy wykorzystaniu telematycznej infrastruktury technicznej – w tym platformy MS TEAMS.

W ramach naszych zajęć korzystamy również z platformy e-learningowej Moodle – do każdych zajęć prowadzonych w danym semestrze – umieszczony jest sylabus, który m.in. obejmuje:
• tematy i zakres merytoryczny każdych zajęć wraz z podaniem bibliografii;
• niezbędne do zaliczenia przedmiotu/modułu wymagania – zagadnienia do opracowania (w przypadku wykładów i konwersatoriów), ćwiczenia do wykonania (w przypadku ćwiczeń, ćwiczeń audytoryjnych, laboratoriów itp.);
• ewentualnie odniesienia do różnych źródeł (dostęp do materiałów do nauki na innych serwisach prywatnych i publicznych).

Nasze nauczanie wsparte jest także przez inne narzędzia informatyczne t.j.: wideokonferencje, symulacje oraz wirtualne laboratoria. Prowadzone są również projekty dydaktyczne, które wykorzystują narzędzia dydaktyczne, systemy CMS i serwisy społecznościowe. Więcej informacji telefonicznie: +48 22 371 03 30 oraz mailowo: zapisy@eu.edu.pl.