PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Specjalność jest adresowana do absolwentów zainteresowanych obszarem prawa ochrony danych osobowych.
Student tej specjalności uzyskuje praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu rozwoju prawa do ochrony prywatności w obszarze międzynarodowym i europejskim.

PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent ma wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przewidziane dla kierunku kształcenia, a ponadto z zakresu prawa ochrony danych osobowych, zarówno w ramach funkcjonowania podmiotów publicznych, jak i prywatnych.

PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent zna i rozumie i potrafi stosować w praktyce prawo ochrony danych osobowych. Dodatkowo jest przygotowany do:

 • Pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w podmiotach publicznych i prywatnych,
 • Bieżącego wsparcia klientów w sprawach ochrony danych osobowych,
 • prowadzenia spraw z zakresu ochrony danych osobowych.

Absolwent jest przygotowany do odbycia każdego rodzaju aplikacji: sędziowskiej, adwokackiej, notarialnej, prokuratorskiej, kuratorskiej, komorniczej. Posiada również wysokie kwalifikacje do pracy w jednostkach administracji publicznej i niepublicznej.
TEMATYKA ZAJĘĆ
Tematyka zajęć obejmuje przedmioty realizowane w ramach kierunku, a ponadto:

 • Ochrona danych osobowych w prawie Unii Europejskiej, krajowym i międzynarodowym
 • Podstawy ochrony danych osobowych
 • Przestępstwa przeciwko ochronie informacji i danych osobowych
 • Konstytucyjne i traktatowe podstawy ochrony danych osobowych
 • Ochrona danych osobowych a informacja publiczna

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:

 • Adwokatura, kancelarie prawne,
 • Organy i instytucje sądownictwa i notariatu,
 • Przedsiębiorstwa prywatne,
 • Podmioty publiczne

ATUTY SPECJALNOŚCI
DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.
WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci mają możliwość podjęcia dobrze płatnej pracy oraz własnej działalności, w tym także w trakcie studiów.