Systemy i sieci komputerowe

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Studia na tej specjalności pozwalają poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki, a ponadto
uzyskać specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności dotyczące technologii wirtualizacji
i przetwarzania w chmurze. Student zdobędzie wiedzę i umiejętność praktycznego stosowania
nowoczesnych rozwiązań w zakresie projektowania, budowy i utrzymania w ruchu systemów
rozproszonego przetwarzania informacji.
PROFIL ABSOLWENTA
Profil absolwenta zależy od zrealizowanych przedmiotów do wyboru i/lub od ukończonej specjalności
oraz od odbytych praktyk zawodowych i projektu dyplomowego, wykonanego pod kierunkiem
opiekuna (promotora).
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister inżynier.
TEMATYKA ZAJĘĆ
Obejmuje zagadnienia wspólne dla kierunku oraz związane ze specjalnością, takie jak:
§ Budowa i sposób użycia środowiska programistycznego
§ Chmura Azure – postawy biznesowe i architektoniczne
§ Technologie wirtualizacji
§ Sieci bezprzewodowe
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent studiów II stopnia na kierunku Informatyka o profilu praktycznym będzie mógł być
zatrudniony w przedsiębiorstwach z branży informatycznej zajmujących się przygotowywaniem,
wdrażaniem i utrzymaniem w ruchu rozwiązań informatycznych, na stanowiskach pracy, na których
wymagane są kompetencje zgodne z jego profilem zawodowym. Absolwent studiów będzie również
mógł pracować w firmach i instytucjach spoza branży informatycznej na stanowiskach pracy, na
których wymagane lub przydatne są kompetencje uzyskiwane po ich ukończeniu. Absolwent studiów
będzie przygotowany do prowadzenia działalności zawodowej indywidualnie oraz do uczestniczenia
w pracach zespołów, jak również do kierowania nimi. Uczelnia prowadzi współpracę z firmami
rekrutującymi pracowników (informatyków, urzędników, menedżerów, handlowców itp.) dla
przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do
studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.
ATUTY SPECJALNOŚCI DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania
kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.
WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej Uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane
wg GUS).