Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Studia podyplomowe są skierowane do osób posiadających dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia wszystkich kierunków i specjalności, które są zainteresowane tą problematyką.
PLAN STUDIÓW
Studia podyplomowe trwają 2 semestry. Plan studiów obejmuje 30 ECTS i 245 godzin.
WYKŁADOWCY
Zajęcia są prowadzone przez wykładowców posiadających zarówno umiejętności dydaktyczne, jak i praktykę zawodową, przez co zapewniamy atrakcyjny sposób prowadzenia zajęć.
KWALIFIKACJE UZYSKIWANE PRZEZ ABSOLWENTA
Absolwent studiów podyplomowych dysponuje wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu BHP. Program zajęć uwzględnia najnowsze wymagania prawne i organizacyjne związane z BHP. Daje możliwości nabycia umiejętności praktycznego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach.
DODATKOWE UPRAWNIENIA UZYSKIWANE PRZEZ ABSOLWENTA
Ukończenie studiów podyplomowych potwierdza uzyskanie kwalifikacji starszego inspektora lub specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (zgodnie z wymogami Rozporządzenia z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U z 1997 r. Nr 109, poz. 704)).
TEMATYKA ZAJĘĆ
• Podstawy organizacji i zarządzania
• Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
• Podstawy prawa pracy
• Zarządzanie ryzykiem i polityka bezpieczeństwa
• System zarządzania BHP – projektowanie, wdrażanie
• Analiza stanowiska pracy z elementami ergonomii
• Audyt wewnętrzny systemu zarządzania BHP
• Metody badania wypadków i chorób zawodowych
• Mediacje i negocjacje
• Projekt dyplomowy
• Seminarium dyplomowe

Zapisz się na studia podyplomowe

CENA
Wpłata jednorazowa: 3000 PLN, bez opłaty rejestracyjnej! Przy rejestracji wymagana bezzwrotna opłata rejestracyjna 150 PLN, którą należy odliczyć od wpłaty jednorazowej.
Wpłata semestralna: 1600 PLN, przy rejestracji wymagana bezzwrotna opłata rejestracyjna 150 PLN.
Nasi absolwenci są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.
W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego planu płatności w ratach.
Wystawiamy faktury i faktury pro forma.
W przypadku zgłoszeń grupowych prosimy o kontakt telefoniczny.

WYMAGANIA I ZASADY REKRUTACJI
Wymagania wstępne: ukończone studia I lub II stopnia
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń

TERMINY

Termin składania dokumentów: aktualnie przyjmujemy dokumenty
Początek studiów: listopad/marzec*
Terminy zajęć: sobota/niedziela – co 2 tygodnie lub wg uzgodnień ze studentami!

LOKALIZACJE*
Modlińska 51, 03-199 Warszawa (A, Parking bezpłatny)
Pl. Defilad 1, 00-110 Warszawa (PKiN – PKP DC, M1, A, T, Parking płatny)

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo korzystna oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem wybitnych praktyków z różnych specjalności stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji oraz zatrudnienia.

________
* Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.