Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)

Studia podyplomowe są skierowane do osób posiadających dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia wszystkich kierunków i specjalności, które są zainteresowane tą problematyką.
Studia trwają 2 semestry. Plan studiów obejmuje 30 ECTS i 245 godzin.

KWALIFIKACJE UZYSKIWANE PRZEZ ABSOLWENTA
Absolwent studiów podyplomowych dysponuje wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu BHP. Program zajęć uwzględnia najnowsze wymagania prawne i organizacyjne związane z BHP. Daje możliwości nabycia umiejętności praktycznego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach.

DOKUMENT UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA
„Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 1 września 2011 r., potwierdzające kwalifikacje podyplomowe, wydawane po uzyskaniu określonych efektów kształcenia na studiach podyplomowych”.

DODATKOWE UPRAWNIENIA UZYSKIWANE PRZEZ ABSOLWENTA
Ukończenie studiów podyplomowych potwierdza uzyskanie kwalifikacji starszego inspektora lub specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (zgodnie z wymogami Rozporządzenia z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U z 1997 r., Nr 109, poz. 704 zm., Dz. U. z 2004 r., Nr 246, poz. 2468)).

FORMA KSZTAŁCENIA
Studia podyplomowe

FORMA STUDIÓW
Studia niestacjonarne

TEMATYKA ZAJĘĆ
Podstawy organizacji i zarządzania
Podstawy zarządzanie zasobami ludzkimi
Podstawy prawa pracy
Zarządzanie ryzykiem i polityka bezpieczeństwa
System zarządzania BHP – projektowanie, wdrażanie
Analiza stanowiska pracy z elementami ergonomii
Audyt wewnętrzny systemu zarządzania BHP
Metody badania wypadków i chorób zawodowych
Mediacje i negocjacje
Projekt dyplomowy
Seminarium dyplomowe

Zapytaj o studia podyplomowe
Zapisz się na studia podyplomowe

CENA
Wpłata jednorazowa: 3000 PLN, bez opłaty rejestracyjnej! Przy rejestracji wymagana bezzwrotna opłata rejestracyjna 150 PLN, którą należy odliczyć od wpłaty jednorazowej.
Wpłata semestralna: 1600 PLN, przy rejestracji wymagana bezzwrotna opłata rejestracyjna 150 PLN.
Nasi absolwenci są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.
W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego planu płatności w ratach.
Wystawiamy faktury i faktury pro forma.
W przypadku zgłoszeń grupowych prosimy o kontakt telefoniczny.

WYMAGANIA I ZASADY REKRUTACJI
Wymagania wstępne: ukończone studia I lub II stopnia
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń

TERMINY

Termin składania dokumentów: aktualnie przyjmujemy dokumenty
Początek studiów: listopad/marzec*
Terminy zajęć: sobota/niedziela – co 2 tygodnie lub wg uzgodnień ze studentami!

LOKALIZACJE*
Modlińska 51, 03-199 Warszawa (A, Parking bezpłatny)
Pl. Defilad 1, 00-110 Warszawa (PKiN – PKP DC, M1, A, T, Parking płatny)

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo korzystna oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem wybitnych praktyków z różnych specjalności stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji oraz zatrudnienia.

________
* Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.