INFORMATYK

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Absolwent uzyskuje praktyczną wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy jako informatyk.
PROFIL ABSOLWENTA
Zna kluczowe zagadnienia i narzędzia informatyczne, podstawy WINDOWS i LINUX, technologie WAMP i LAMP oraz sieci WAN i LAN.
TEMATYKA ZAJĘĆ
Obejmuje podstawy programowania, administrowania systemami operacyjnymi, technologie sieci TCP/IP – tworzenie i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi, tworzenie, administrowanie i użytkowanie relacyjnych baz danych, programowanie aplikacji internetowych, tworzenie i administrowanie systemami zarządzania treścią itp.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Możliwość zatrudnienia jako:
• pracownik działu informatyki, w HelpDesk
• operator wprowadzający dane do systemów informatycznych
• operator systemów zarządzania treścią, serwisów społecznościowych itp.
• operator aplikacji, specjalista ds. testowania oprogramowania