Kurs języka angielskiego – poziom A2

Kurs „Język angielski A2” skierowany jest do osób ze znajomością języka angielskiego na poziomie A1.

CELE KURSU
Podniesienie poziomu znajomości języka do poziomu A2.
Przygotowanie absolwentów do kontynuacji nauki na poziomie B1, a następnie podjęcia studiów podyplomowych: Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

KWALIFIKACJE UZYSKIWANE PRZEZ ABSOLWENTA
Absolwent będzie posiadał znajomość języka angielskiego na poziomie A2. Będzie mógł kontynuować naukę na poziomie B1, a po ukończeniu tego kursu będzie przygotowany do podjęcia studiów podyplomowych.
Po ukończeniu kursu możliwe jest przystąpienie do egzaminu oraz uzyskanie certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie A2.

WARUNKI UZYSKANIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA
Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia kursu jest zdanie egzaminu wewnętrznego (na koniec kursu). Absolwenci kursu mogą przystępować do egzaminów potwierdzających poziom znajomości języka w autoryzowanych centrach certyfikacyjnych.

FORMA
Kurs niestacjonarny
1 semestr – 120 godzin.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW
Zgodnie z wymaganiami do egzaminu certyfikującego na poziomie A2.

DOKUMENT UZYSKIWANY PRZEZ ABSOLWENTA
Absolwenci otrzymują, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia kursu zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r.

ZAPISZ SIĘ NA KURS

CENA
Wpłata jednorazowa – 1500 zł
W szczególnych przypadkach istnieje możliwość ustalenia indywidualnego planu płatności w ratach, wtedy cena kursu wynosi 1600 zł.

WYMAGANIA I ZASADY REKRUTACJI
Uczestnikami kursu mogą być osoby, które legitymują się znajomością języka angielskiego na poziomie minimum A1 w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Dla osób nieposiadających wymienionego wyżej certyfikatu przed rozpoczęciem kursu przewidziany jest językowy test plasujący.
Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń

TERMINY
Termin składania dokumentów: aktualnie przyjmujemy dokumenty
Terminy zajęć: zajęcia co 2 tygodnie (sobota/niedziela)

* Uprzejmie informujemy, że w przypadku niewystarczającej liczby kandydatów grupa nie zostanie uruchomiona.