CENNIK studiów dla naboru 2022/23       
Studia niestacjonarna w języku polskim (cena w PLN)
SUPERPROMO 2022
PROMO 2022
CENA STANDARDOWA
do końca maja 2022do 22 października 20222022
rata za pierwszy semestrPierwszy semestrrata za pierwszy semestrPierwszy semestrrata za semestrCena za kolejny semestr
Kierunek studiów6 rat5 ratJednorazowa opłata6 rat 5 ratJednorazowa opłata6 rat5 ratJednorazowa wpłata
Kształcenie specjalistyczneSPEC220260120027032015003954702250
AdministracjaLic.220260120027032015003954702250
PedagogikaLic.220260120027032015004455302550
EkonomiaLic.220260120027032015004455302550
FiRLic.220260120027032015004455302550
ZarządzanieLic.220260120027032015004455302550
Filologia angielskaLic.220260120027032015004455302550
Filologia francuska, hiszpańska, niemiecka, włoskaLic.320380180037044021005706803300
InformatykaInż.320380180037044021005706803300
Prawo - jednolite studia Mgr220260120037044021004555422610
Administracja 2Mgr320380180037044021004555422610
Zarządzanie 2Mgr320380180037044021004955902850
Filologia 2Mgr320380180037044021005907043420
Filologia 2 francuska, hiszpańska, niemiecka, włoskaMgr370440210042050024006958304050
Informatyka 2 dla lic.Mgr Inż.370440210042050024005907043420
Informatyka 2 dla inż.Mgr Inż.370440210042050024005907043420
Grafika - ostatnie 2 semestry opłata + 600, Logopedia - ostatnie 2 semestry opłata podwójna.
Opłaty administracyjne i dodatkowe
Rejestracja 150 PLN
Brak opłaty wpisowej - 200 PLN
Ostatnie 2 semestry +800 PLN na studiach licencjackich, +1000 PLN na studiach inżynierskich i magisterskich 
Drugi język wiodący (filologia) - jak za drugi kierunek studiów
Drugi kierunek 25% zniżki czesnego za tańszy semestr
Studia stacjonarne - cena studiów niestacjonarnych +300PLN/1 semestr
W przypadku grup poniżej 20 osób opłata w wysokości czesnex20/(liczba osób w grupie) przeliczane na grupy wg liczby godzin kontaktowych.
Opłaty w ratach +20PLN dodatkowo za każdą ratę (=100 PLN, w przypadku 5 rat) 
Opłaty za pojedyńcze semestry realizowane w języku angielskim są takie, jak za studia po angielsku
Studia stacjonarne w języku angielskim         
(cena w € za poszczgólne semestry w języku angielskim)  
WpisoweCzesneRAZEM
BachelorI stopieńEntry feeTuition FeesTOTAL
Semestry1234567
English philology100 €500 €600 €600 €650 €650 €650 €3750 €
Management100 €500 €600 €600 €650 €650 €650 €3750 €
Informatics100 €600 €700 €700 €750 €750 €750 €800 €5150 €
MasterII stopień
Philology200€650€650€700€700€2900€
Management200€650€650€700€700€2900€
Informatics200 €900€1000€1000€3100€
Studia podyploweliczba semestrówmiesięczniesemestralniecałość
Master of Business Administration (en)2200EURO8001500
Master of Business Administration (pl)2350PLN1600PLN3000PLN
Studia podyplomowe techniki, informatyki i TI (z uprawnieniami)3350PLN1600PLN4500PLN
Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla nauczycieli (z uprawnieniami)3280PLN1200PLN3200PLN
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy2350PLN1600PLN3000PLN
Zarządzanie finansami i rachunkowość2350PLN1600PLN3000PLN
Zarządzanie w ochronie zdrowia2350PLN1600PLN3000PLN
Zarządzanie oswiatą (z uprawnieniami)2350PLN1600PLN3000PLN
Podyplomowe Studia Przygotowania Pedagogicznego3350PLN1600PLN4500PLN
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dla nauczycieli3350PLN1600PLN4500PLN
Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (dla osób ze znajomością języka)2350PLN1600PLN3000PLN
Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (dla osób bez znajomości języka)3350PLN1600PLN4500PLN
Logopedia (Wsparcie logopedyczne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym)2900PLN4200PLN8000PLN
Opłaty za usługi nieobjęte czesnym
Urlop (studencki/zdrowotny/itp.z zachowaniem uprawnień studenta)10% czesnego 
Reaktywacja - wznowienie studiów300
Elektroniczna legitymacja studencka22
Duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej33
Za wydanie dyplomu ukończenia studiów60
Duplikat dyplomu/odpis w języku obcym20
Opłata za monit20
Warunek75
Różnica programowa 100
Oferta na studia w roku akademickim 2022/2023