Pedagogika

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Studia licencjackie o profilu praktycznym na kierunku Pedagogika są adresowane do wszystkich zainteresowanych problematyką wychowania i kształcenia oraz wspierania rozwoju człowieka opartych na podstawach psychologicznych, socjologicznych, filozoficznych, historycznych i biologicznych.
Studia na tym kierunku oferują wszechstronne przygotowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz działalności edukacyjnej z ludźmi dorosłymi. Ich celem jest zdobycie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki prowadzenia zajęć, niezbędnej do kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych w zreformowanym systemie edukacji.
W trakcie ich trwania studenci poznają metody budowania warsztatu pracy nauczyciela, podstawy teorii kształcenia w instytucjach edukacyjnych oraz praktyczną stronę funkcjonowania tych instytucji. Uzyskają umiejętności wychowawcze, dydaktyczne i metodyczne, umożliwiające nauczanie przedmiotu bądź prowadzenie zajęć.
Profil wykształcenia absolwenta zależy od ukończonej specjalności, zrealizowanych praktyk zawodowych oraz pracy dyplomowej, wykonanej pod kierownictwem opiekuna (promotora). Jest również możliwe indywidualne profilowanie sylwetki absolwenta.

TEMATYKA ZAJĘĆ
Tematyka zajęć dotyczy psychologicznych, socjologicznych, historycznych i biologicznych podstaw wychowania i kształcenia. Obejmuje teorie procesów wychowania, uczenia się i nauczania. Odnosi się do historycznych i kulturowych uwarunkowań, tradycji, nurtów i systemów pedagogicznych. Dotyczy również procesów zachodzących w środowiskach wychowawczych i wiedzy o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej.
Tematyka obejmuje wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji oraz celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i pomocowych. Jest poświęcona podstawom projektowania i prowadzenia badań pedagogicznych. Odnosi się do metodyki wykonywania typowych zadań, norm, procedur stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej.

KOMPETENCJE ABSOLWENTA
W ramach kształcenia można wybrać jedną ze specjalności:
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Doradztwo edukacyjno-zawodowe
Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Praca socjalna z elementami coachingu
Arteterapia z terapią zajęciową

ATUTY UCZELNI
BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny, w tym PKA, pracodawców i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

ZAJĘCIA W LOKALIZACJACH BLISKO CIEBIE
Prowadzimy zajęcia w kilku atrakcyjnych lokalizacjach w Warszawie, w tym na Modlińskiej 51 (bardzo dobry dojazd z Trasy Toruńskiej – S7/A1), na Placu Defilad 1 w Pałacu Kultury i Nauki (Metro M1 i PKP) i na Perzyńskiego 10 (Metro M1). Jesteśmy dostępni ONLINE. Można również studiować, korzystając z usługi ONLINE.

WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI I REKRUTERAMI
Uczelnia prowadzi ścisłą współpracę z przedsiębiorcami i z firmami rekrutującymi pracowników (informatyków, urzędników, menedżerów, handlowców itp.) dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej Uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Absolwenci są gotowi do efektywnego funkcjonowania we współczesnym świecie.

________
* Informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września i marca.