Pedagogika

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Studia licencjackie nienauczycielskie o profilu praktycznym są adresowane do wszystkich zainteresowanych problematyką opieki i wychowania oraz wspierania rozwoju człowieka opartych na podstawach psychologicznych, socjologicznych, filozoficznych, historycznych i biologicznych.
PROFIL ABSOLWENTA
Profil absolwenta zależy od ukończonej specjalności, zrealizowanych praktyk zawodowych oraz pracy dyplomowej, wykonanej pod kierownictwem opiekuna (promotora). Aktualnie oferowane są następujące specjalności:
• Opiekun i wychowawca dziecka
• Diagnoza i terapia pedagogiczna
• Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
• Resocjalizacja z prewencją
• Doradztwo personalne (i coaching)
Jest również możliwe indywidualne profilowanie sylwetki absolwenta.
ATUTY KIERUNKU
DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.