Pedagogika

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Studia licencjackie nienauczycielskie o profilu praktycznym są adresowane do wszystkich zainteresowanych problematyką opieki i wychowania oraz wspierania rozwoju człowieka opartych na podstawach psychologicznych, socjologicznych, filozoficznych, historycznych i biologicznych.

PROFIL ABSOLWENTA
Profil absolwenta zależy od ukończonej specjalności, zrealizowanych praktyk zawodowych oraz pracy dyplomowej, wykonanej pod kierownictwem opiekuna (promotora). Aktualnie oferowane są następujące specjalności:

  • Opiekun i wychowawca dziecka,
  • Diagnoza i terapia pedagogiczna,
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
  • Resocjalizacja z prewencją,
  • Doradztwo personalne (i coaching),
  • Prawo oświatowe.

Jest również możliwe indywidualne profilowanie sylwetki absolwenta.

ATUTY KIERUNKU
DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.