Rachunkowość i controlling

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Specjalność jest zorientowana na wszechstronne i profesjonalne przygotowanie absolwentów zarówno w obszarze ściśle związanym z rachunkowością, jak i na wykorzystanie informacji księgowych do potrzeb nowoczesnego zarządzania organizacją – w aspekcie finansowym oraz operacyjnym. W dziedzinie rachunkowości odnotowuje się w ostatnich latach dynamiczny rozwój, związany z aplikacją międzynarodowych standardów rachunkowości (MSSF), obsługą finansowo-księgową funduszy unijnych, nowymi formami finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego, rozwojem rynków finansowych itp.

Studia są otwarte dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia z naszej i z innych uczelni. Szczególnie polecamy je absolwentom ekonomii, zarządzania, administracji, informatyki, rachunkowości, finansów itp.

TEMATYKA ZAJĘĆ
• Międzynarodowe standardy rachunkowości
• Analiza i ocena ekonomiczno-finansowa
• Zarządzanie pracą
• Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
W ramach specjalności kształcimy księgowych, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, pracowników biura rachunkowego itp. Zatrudniamy kadrę naukowo-dydaktyczną, która na co dzień w praktyce zawodowej zajmuje się prowadzeniem działalności w obszarze rachunkowości i controllingu; są wśród niej również autorzy poczytnych monografii i poradników.

NASZE ATUTY

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.