Zapisy na kursy

Proszę o przyjęcie mnie na studia podyplomowe zgodnie z wypełnionym poniżej zgłoszeniem:

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Adres e-mail (wymagane)

  Dodatkowe informacje (niewymagane)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Europejską Uczelnię w Warszawie podanych przeze mnie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do prowadzenia procesu rekrutacji.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Europejską Uczelnię w Warszawie podanych przeze mnie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przesyłania informacji marketingowych.

  Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych jest Europejska Uczelnia w Warszawie i że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż wszystkie dane osób, które nie zostały przyjęte, zbierane w procesie pozyskiwania kandydatów na studia, kursy i szkolenia mają charakter nietrwały i nie są przechowywane po zakończeniu procesu rekrutacji.