Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Student na tej specjalności  uzyska wiedzę i umiejętności pozwalające organizować pracę służb BHP. Zdobędzie umiejętność oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Potrafi prowadzić doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.

KOMPETENCJE ABSOLWENTA
Posiada umiejętność oceniania ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku.Potrafi ustalić okoliczności przyczyn i ekonomicznych skutków wypadków oraz formułowania wniosków profilaktycznych. Zna wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów i urządzeń technicznych oddawanych do użytku.

TEMATYKA ZAJĘĆ:
• system zarządzania BHP – projektowanie, wdrażanie
• metody badania wypadków i chorób zawodowych
• audyt wewnętrzny systemu zarządzania BHP
• analiza stanowiska pracy z elementami ergonomii
• zarządzanie ryzykiem
• prawo pracy

W ramach specjalnośCi student realizuje praktyczne przedsięwzięcie dyplomowe – badanie,analizę itp.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Ukończenie specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy daje możliwość do podjęcia atrakcyjnego zawodu dającego perspektywy rozwoju na obecnym rynku. Absolwent tej specjalności zdobywa kwalifikacje zawodowe umożliwiające podjęcie zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy, w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy. 
W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy – inspektor BHP. Małe firmy najczęściej korzystają z usług specjalistów BHP prowadzących własną działalność gospodarczą.

Nasze Atuty

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny PKA i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Można studiować ON LINE.

________
*Uprzejmie informujemy, że zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, w tym również od września.