Gospodarowanie nieruchomościami

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Studia na tej specjalności umożliwiają osiągnięcie wiedzy i umiejętności z obszaru związanego z rynkiem nieruchomości, rynkiem inwestycyjno-budowlanym, zarządzaniem nieruchomościami oraz wyceną nieruchomości.
TEMATYKA ZAJĘĆ
Tematyka zajęć obejmuje moduły wspólne dla kierunku, a ponadto wybrane zagadnienia z takich obszarów, jak: tworzenie nowych zasobów nieruchomości w aspekcie ekonomicznym, prawnym i technicznym, zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi, zarządzanie nieruchomościami budowlanymi i gruntowymi, wycenę nieruchomości i przedsiębiorstw, tematykę podmiotów gospodarczych w sferze inwestycji i gospodarki nieruchomościami.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwenci tej specjalności posiadają wiedzę o ekonomice procesu inwestycyjnego, zasobach i rynku nieruchomości, metodach wyceny obiektów budowlanych oraz zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi i mieszkaniowymi. Wiedza ta ułatwia absolwentom ubieganie się o uzyskanie państwowych licencji rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości. Ponadto, zdobyte w czasie studiów umiejętności pozwalają znaleźć zatrudnienie w firmach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami, biurach rzeczoznawców majątkowych w zakresie szacowania nieruchomości, biurach obrotu nieruchomościami, zajmujących się pośrednictwem i sprzedażą nieruchomości, firmach zarządzających nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi, firmach deweloperskich, spółdzielniach mieszkaniowych, a także organach administracji samorządowej.