fotonew

  Zapisy
 
vmenuitemicon   E-MAIL:
 
vmenuitemicon   TELEFONICZNIE/SMS:
    +48 22 371 03 30
    +48 22 394 51 71
    +48 22 392 04 60 
 
vmenuitemicon   KONTAKT
 
Start O uczelni Władze uczelni
Biogram - Jerzy G. Isajew

Jerzy G. Isajew

Urodził się w Warszawie, a wychował w Otwocku – uczęszczał do LO 33 im. K.I. Gałczyńskiego. Absolwent, a następnie długoletni pracownik naukowy i wykładowca SGPiS (aktualnie SGH).
W latach 1986–2002 prowadził aktywną działalność biznesową w branży technologii informatycznych. Twórca i współtwórca kilku firm informatycznych, instytucji edukacyjnych
i uczelni. Wykładowca w organizacjach zajmujących się doskonaleniem kadry kierowniczej, doradca i konsultant. W okresie 1993–2001 związany z Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, gdzie pełnił funkcję dyrektora Zakładu Informatyki. Współpracownik i konsultant w zakresie technologii informacyjnych Głównego Urzędu Statystycznego (1998–2000).
W okresie 1996–2007 wykładowca i współpracownik wielu warszawskich uczelni. Autor licznych podręczników akademickich z zakresu technologii informacyjnych oraz publikacji naukowych.
Od 2007 rektor Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej w Warszawie. Synowie Piotr
i Aleksander, córka Dominika, żona Dorota.

Nasze Plusy
 
vmenuitemicon Nie ma zajęć w piątki
vmenuitemicon Są ferie świąteczne i zimowe
vmenuitemicon Najlepsza kadra, w tym praktycy
vmenuitemicon Wysoka jakość nauczania i e-learning
vmenuitemicon Atrakcyjne kierunki i specjalności
vmenuitemicon Możliwość kontynuacji nauki w USA
vmenuitemicon Możliwość nauki za darmo już od pierwszego roku
vmenuitemicon Wysokie stypendia naukowe i socjalne
vmenuitemicon Przyjazna atmosfera,
vmenuitemicon Indywidualne podejście do studenta
vmenuitemicon Doskonale wyposażone sale dydaktyczne i biblioteka
vmenuitemicon Nowoczesne pracownie komputerowe i dostęp do Internetu
vmenuitemicon Nauka języków obcych na wysokim poziomie
vmenuitemicon Możliwość  udziału w konferencjach i sympozjach naukowych
vmenuitemicon Możliwość publikacji tekstów naukowych w naszych wydawnictwach
vmenuitemicon Możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i naukowym uczelni
vmenuitemicon Biuro Karier ma oferty pracy dla studentów i absolwentów
vmenuitemicon Elastyczne i indywidualne podejście do studenta