Prawo Administracyjne

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Student tej specjalności uzyskuje praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i sposobu
funkcjonowania administracji oraz prawa administracyjnego.
PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent ma wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne przewidziane dla kierunku studiów,
a ponadto:
§ zna i rozumie podstawy prawa, prawa administracyjnego, urzędniczego i finansów
publicznych,
§ umie interpretować i stosować w praktyce przepisy tego prawa.
TEMATYKA ZAJĘĆ
§ Prawo administracyjne,
§ Prawo finansów publicznych,
§ Prawo urzędnicze.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza
szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:
§ organy i instytucje administracji publicznej,
§ organy administracji skarbowej i celnej,
§ petenci.
ATUTY SPECJALNOŚCI
DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA

Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania
kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.
WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci mają możliwość podjęcia dobrze płatnej pracy.