Przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Specjalność ta to atrakcyjna propozycja dla studentów zainteresowanych działaniem na rynkach zagranicznych.
PROFIL ABSOLWENTA
Student posiada umiejętności organizacji, prowadzenia i nadzorowania działalności gospodarczej na skalę międzynarodową. Posiada również wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie ekonomii międzynarodowej, ekonomiki i przedsiębiorstw, finansów międzynarodowych oraz międzynarodowych rynków towarowych i usługowych. Potrafi prowadzić własną działalność gospodarczą na rynkach krajowych lub zagranicznych. Potrafi rozwiązywać problemy w zakresie szeroko rozumianej międzynarodowej współpracy gospodarczej.
TEMATYKA ZAJĘĆ
Tematyka zajęć obejmuje moduły wspólne dla kierunku oraz wybrane zagadnienia z takich obszarów, jak:
Międzynarodowe prawo gospodarcze
Analiza międzynarodowych rynków towarowych i usługowych
Finanse międzynarodowe
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Wszystkie prognozy i analizy rynku pracy wskazują, że zapotrzebowanie na specjalistów ds. funkcjonowania przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych będzie nadal rosło. Wybierając specjalność, studenci uzyskują szansę podjęcia interesującej pracy, m.in. w przedsiębiorstwach prowadzących działalność importowo-eksportową, w firmach konsultingowych, biurach maklerskich, agencjach reklamowo-promocyjnych, przedsiębiorstwach międzynarodowych itp.
ATUTY SPECJALNOŚCI
DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.
WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci mają możliwość podjęcia dobrze płatnej pracy.