<h3 class=”pagetittle”>Zarządzanie w oświacie</h3>
<strong>OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA</strong>

Specjalność na studiach magisterskich. Studia są otwarte dla absolwentów wszystkich kierunków
studiów I stopnia z naszej i z innych uczelni. Szczególnie polecamy je absolwentom ekonomii,
zarządzania, administracji, informatyki, finansów i rachunkowości, pedagogiki itp.
TEMATYKA ZAJĘĆ
Na tematykę zajęć specjalności składają się zajęcia realizowane w ramach kierunku oraz:
§ Prawo finansów publicznych
§ Prawo oświatowe
§ Mediacje i negocjacje
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Studia na tej specjalności umożliwiają osiągniecie wiedzy z zakresu prawa oświatowego i finansów
publicznych oraz umiejętności posługiwania się nim w sektorze oświaty, a także w instytucjach
związanych z administracją publiczną, kościołem i kulturą.
ATUTY SPECJALNOŚCI DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania
kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.
WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci specjalności mają duże możliwości zarobkowania.