Finanse i bankowość

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Celem specjalności Finanse i bankowość jest dostarczenie aktualnej wiedzy w zakresie teoretycznym i praktycznym oraz umiejętności, które pozwolą absolwentom w świadomy i profesjonalny sposób wykonywać prace w instytucjach finansowych, a szczególnie w sektorze bankowym.

PROFIL ABSOLWENTA
Absolwent tej specjalności uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie obrotu giełdowego i pozagiełdowego, zarządzania portfelem i strategii inwestycyjnych, doradztwa i pośrednictwa finansowego. Zna zasady funkcjonowania korporacji i zarządzania nimi. Zna i rozumie podstawy prawa oraz prawa bankowego i ubezpieczeniowego. Umie interpretować i stosować przepisy tego prawa. Posiada wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu działalności bankowej i finansowej, w szczególności w zakresie usług bankowych, zarządzania finansami i controllingu, z zakresu zarządzania ryzykiem i inżynierii finansowej itp.

TEMATYKA ZAJĘĆ
• Bankowość i pośrednictwo finansowe
• Prawo bankowe i ubezpieczeniowe
• Zarządzanie korporacyjne
• Zarządzanie ryzykiem i inżynieria finansowa
• Podstawy analizy fundamentalnej, technicznej i portfelowej
• Audyt wewnętrzny
W ramach specjalności student odbywa praktykę zawodową stanowiącą integralną część procesu kształcenia i realizuje praktyczne przedsięwzięcie dyplomowe – badanie, analizę itp., które stanowi przedmiot pracy dyplomowej.
Uczelnia współpracuje z firmami rekrutującymi pracowników. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę jeszcze przed ukończeniem studiów.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Specjalność została opracowana z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku pracy i stwarza szerokie perspektywy kształtowania kariery zawodowej. Przykładowe możliwości zatrudnienia:
• bankowość,
• zakłady ubezpieczeń,
• fundusze inwestycyjne i emerytalne,
• biura maklerskie,
• doradztwo finansowe,
• instytucje finansowe,
• przedsiębiorstwa i instytucje sektora publicznego,
• firmy leasingowe i factoringowe,
• firmy windykacyjne.

ATUTY SPECJALNOŚCI
DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania

ATUTY UCZELNI

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny, w tym PKA, pracodawców i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

ZAJĘCIA W LOKALIZACJACH BLISKO CIEBIE
Prowadzimy zajęcia w kilku atrakcyjnych lokalizacjach w Warszawie, w tym na Modlińskiej 51 (bardzo dobry dojazd z Trasy Toruńskiej – S7/A1, na Placu Defilad 1 w Pałacu Kultury i Nauki (Metro M1 i PKP) i na Perzyńskiego 10 (Metro M1). Jesteśmy dostępni ON LINE. Można też studiować korzystając z usługi ON LINE.

WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI I REKRUTERAMI

Uczelnia prowadzi ścisłą współpracę z przedsiębiorcami i z firmami rekrutującymi pracowników (informatyków, urzędników, menedżerów, handlowców itp.) dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Absolwenci są gotowi do efektywnego funkcjonowania we współczesnym świecie.

MOŻLIWOŚCI WYBORU JĘZYKA OBCEGO Z OPCJĄ OD ZERA
Bardzo atrakcyjna możliwość wyboru języka obcego z nauką od zera (od podstaw) dla osób, które chcą rozpocząć naukę nowego języka obcego lub podnieść jego znajomość przed rozpoczęciem nauki na pierwszym semestrze.

ZACZYNAMY ZAJĘCIA W PAŹDZIERNIKU i MARCU ORAZ WE WRZEŚNIU i LUTYM
Zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów od października i od marca oraz od lutego i od września (należy wcześniej dzwonić w sprawie dostępności i terminów we wrześniu i w lutym).