Finanse międzynarodowe

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Celem specjalności finanse międzynarodowe jest zapoznanie z mechanizmami funkcjonowania systemów finansowych na świecie oraz standardami europejskimi i światowymi w zakresie obrotu finansowego. Studenci zdobywają wiedzę na temat funkcjonowania międzynarodowych i krajowych organizacji i instytucji finansowych systemów bankowych, rynków kapitałowych, miejsca i roli instrumentów finansowych na rynkach zagranicznych. Poza tym realizowane są zajęcia w zakresie kursów walutowych, transakcji i rozliczeń międzynarodowych finansów, w tym finansów międzynarodowych, funduszy strukturalnych w ramach UE, a także prawa finansowego. Zdobywana wiedza i umiejętności obejmują także sposoby ewidencji, rachunków kosztów i sprawozdawczości finansowej, stosowanych w poszczególnych krajach świata, z uwzględnieniem analizy i rewizji finansowej (auditingu). Specjalność wyposaża również w wiadomości z zakresu problematyki zarządzania finansami przedsiębiorstw i grup kapitałowych oraz międzynarodowych rozliczeń i przepływów finansowych.

PROFIL ABSOLWENTA
Poza solidnymi podstawami teoretycznymi absolwenci otrzymują również podstawową wiedzę o polskim systemie gospodarczym, zwłaszcza w zakresie handlu zagranicznego, finansów międzynarodowych, a także funkcjonowania firm w gospodarce otwartej. Uzyskują też wiedzę o działaniu międzynarodowego rynku handlowego, finansowego oraz o funkcjonowaniu instytucji międzynarodowych i ugrupowań integracyjnych, a zwłaszcza Unii Europejskiej. Ich wiedza jest oparta o głębokie podstawy teoretyczne i ma charakter uniwersalny.
TEMATYKA ZAJĘĆ
Program studiów ujmuje kompleksowo problematykę biznesu międzynarodowego poświęconą jego podstawowym obszarom, tj. zarządzaniu i finansom międzynarodowym. Umożliwia on nabycie i doskonalenie przez studentów kluczowych kompetencji menedżerskich związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem międzynarodowym (funkcjonującym na więcej niż jednym rynku krajowym), z uwzględnieniem finansowych aspektów aktywności gospodarczej w wymiarze międzynarodowym, a także prowadzeniem ponadnarodowej działalności w ramach innych podmiotów i instytucji oraz międzynarodowych finansów w zinternacjonalizowanej gospodarce. Jest on ukierunkowany na przekazanie wiedzy dotyczącej zjawisk zachodzących na światowym rynku, pogłębienie znajomości zasad funkcjonowania przedsiębiorstw międzynarodowych, lepsze zrozumienie wielokulturowości zagranicznego otoczenia i jej wpływu na kształtowanie decyzji odnoszących się do działań na światowym rynku.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Absolwent specjalności finanse międzynarodowe będzie miał szerokie możliwości zatrudnienia w instytucjach finansowych, takich jak: banki, domy i biura maklerskie, instytucje ubezpieczeniowe, biura rachunkowe, w przedsiębiorstwach i firmach produkcyjnych i handlowych, jako analityk finansowy, doradca finansowy, doradca podatkowy i inwestycyjny. Studia te przygotowują do aplikacji do działów finansowych wszelkich firm zagranicznych lub krajowych działających w otoczeniu międzynarodowym, dokonujących międzynarodowych operacji finansowych. Specjaliści w zakresie finansów międzynarodowych są poszukiwani jako kadra zawodowa urzędów administracji państwowej szczebla centralnego, samorządowego, central handlowych, organów administracji UE oraz biznesu krajowego i międzynarodowego.

ATUTY SPECJALNOŚCI
DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.
ATUTY UCZELNI

BARDZO DOBRA NIEPUBLICZNA UCZELNIA Z OFERTĄ W KORZYSTNEJ CENIE
Pracuje u nas wysoko wykwalifikowana kadra wywodząca się z najlepszych uczelni krajowych i zagranicznych o dużym doświadczeniu oraz kompetencjach praktycznych i środowiskowych. Mamy pozytywne oceny, w tym PKA, pracodawców i naszych absolwentów. Oferujemy dobrą jakość w korzystnej cenie – bardzo dobra oferta dla tych, którzy nie chcą przepłacać.

DUŻE MOŻLIWOŚCI PROFILOWANIA KOMPETENCJI ABSOLWENTA
Kontakt z gronem praktyków i specjalistów stwarza duże możliwości rozwijania i profilowania kompetencji absolwentów oraz ich zatrudnienia.

ZAJĘCIA W LOKALIZACJACH BLISKO CIEBIE
Prowadzimy zajęcia w kilku atrakcyjnych lokalizacjach w Warszawie, w tym na Modlińskiej 51 (bardzo dobry dojazd z Trasy Toruńskiej – S7/A1, na Placu Defilad 1 w Pałacu Kultury i Nauki (Metro M1 i PKP) i na Perzyńskiego 10 (Metro M1). Jesteśmy dostępni ON LINE. Można też studiować korzystając z usługi ON LINE.

WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI I REKRUTERAMI

Uczelnia prowadzi ścisłą współpracę z przedsiębiorcami i z firmami rekrutującymi pracowników (informatyków, urzędników, menedżerów, handlowców itp.) dla przedsiębiorstw i instytucji w kraju i za granicą. Wiele ofert pracy jest skierowanych również do studentów, którzy mogą podjąć pracę w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.

WYSOKIE ZAROBKI ABSOLWENTÓW
Absolwenci naszej uczelni mają już w pierwszym roku po ukończeniu studiów wysokie zarobki (dane wg GUS).

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU
Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych i telematycznych wspierających naukę. Absolwenci są gotowi do efektywnego funkcjonowania we współczesnym świecie.

MOŻLIWOŚCI WYBORU JĘZYKA OBCEGO Z OPCJĄ OD ZERA
Bardzo atrakcyjna możliwość wyboru języka obcego z nauką od zera (od podstaw) dla osób, które chcą rozpocząć naukę nowego języka obcego lub podnieść jego znajomość przed rozpoczęciem nauki na pierwszym semestrze.

ZACZYNAMY ZAJĘCIA W PAŹDZIERNIKU i MARCU ORAZ WE WRZEŚNIU i LUTYM
Zajęcia uruchamiamy po zebraniu wystarczającej liczby kandydatów od października i od marca oraz od lutego i od września (należy wcześniej dzwonić w sprawie dostępności i terminów we wrześniu i w lutym).